ABC dobrego wychowania, czyli savoir - vivre na co dzień
(SV)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Kurs skierowany jest dla uczniów szkoły podstawowej. Zapoznamy się w nim z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi savoir - vivru.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście