Edukacja medialna i czytelnicza
(EduMedia)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Kurs zajęć edukacji medialnej i czytelniczej prowadzonych w ramach pracy biblioteki szkolnej

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu